تاثیر توالی لرزه‌ای بر منحنی‌های شکنندگی سیستم‌های دوگانه کوتاه‌مرتبه قاب خمشی با مهاربند واگرا

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکترا/دانشگاه سمنان

3 دانشگاه سمنان

چکیده

پس از یک زلزله شدید تعداد زیادی پس‌لرزه به دلیل اندرکنش پیچیده تنش بین و در داخل صفحات تکتونیکی به وقوع می‌پیوندد، اگر چه بزرگی پس‌لرزه‌ها عموماً کوچکتر است، لیکن شدت حرکت زمین می‌تواند بزرگتر باشد و مقدار انرژی متفاوتی نسبت به زلزله اصلی داشته باشد. در این تحقیق عملکرد سازه‌های فولادی دارای مهاربند واگرا تحت تاثیر توالی لرزه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سازه‌های کوتاه‌مرتبه 3، 5 و 7 طبقه در نرم‌افزار غیرخطی Perform 3D تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی قرار گرفتند. با رسم منحنی شکنندگی سازه‌ها در سطوح عملکرد مختلف، آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تعداد طبقات آسیب‌پذیری کاهش می‌یابد و احتمال فراگذشت خرابی در زلزله‌های دور از گسل بیشتر از زلزله‌های نزدیک گسل است. هم‌چنین در بحث توالی لرزه‌ای معمولاً زمانی زلزله دوم تاثیرگذار است که PGA آن از زلزله اول بزرگتر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Sequence Earthquake on Fragility Curves Dual Systems Low Rise Steel Moment Frame with Eccentric Braced Frame

نویسندگان [English]

  • Norouz Jahan 1
  • Amirmahdi Heidari 2
  • mohsen gerami 3
1 Semnan University
2 Semnan University
3 semnan univercity
چکیده [English]

Following a large earthquake numerous aftershocks can be triggered due to the complex stress interaction between and within tectonic plates. Although aftershocks are normally smaller in magnitude, their ground motion intensity can be large and have different energy content than the mainshock. Even seemingly undamaged buildings may be damaged as a result of aftershocks. The mainshock-damaged buildings with deteriorated structural properties are more susceptible to damage. From the achievements of structural engineering and earthquake today, design of structures based on performance can be mentioned. Firstly, unlike traditional methods, new structures can be designed based on seismic needs and functional levels, and secondly, the possibility of retrofitting existing buildings is provided. There are also famous ATC and FEMA regulations in this field has been created. In this research the performance of steel structure with eccentric braced frames being affected by sequence earthquakes has been studied. To do so, low rise building 3, 5 and 7 story, have been time history dynamic analyzed in nonlinear software of Perform 3D. By drawing the fragility curve of structures at different levels of performance, the seismic vulnerability of structures has been investigated. The results indicate that as number of stories increases, the seismic vulnerability of the structure decreases and the probability of failure in Far- field earthquakes is higher than Near- fault earthquakes. In a seismic sequence discussion, the second earthquake is often affected by the fact that its PGA is larger than the first earthquake. In other words, when the PGA is the second earthquake smaller or equal to the first earthquake, its effect on structures is very slight, which can be ignored. With regard to the fragility curves achieved, it can be concluded that the structure at the level of the safety of life (LS), which is the standard 2800 and the topic of the tenth subject of the national building regulations, has a good performance and the design based on them is reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eccentric Braced Frames
  • Sequence earthquake
  • Seismic vulnerability
  • nonlinear dynamic analysis
  • Fragility curve