ارزیابی تجربی مشخصات مکانیکی پروفیل های کامپوزیتی و بررسی عملکرد اتصالات تیر به ستون

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، با انجام 3 آزمایش اتصال تیر به ستون، عملکرد اتصالات مصالح کامپوزیتی FRP مورد بررسی قرار گرفت. اتصالاتی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت از نوع پیچی، پیچی تقویت شده و چسبی بوده است. اتصال پیچی تقویت شده با استفاده از اعضای تیر و ستون ساخته شده و به عنوان ایده ای نو مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد، اتصال چسبی عملکرد بسیار بهتری نسبت به اتصال پیچی به طوری که ظرفیت باربری و سختی اولیه اتصال چسبی به ترتیب دو و پنج برابر اتصال پیچی بوده است. اتصال پیچی، به تنهایی عملکرد مناسبی نداشته و برای بالا بردن عملکرد مکانیکی آن باید از تقویت کننده‌هایی استفاده گردد. اتصال پیچی تقویت شده دارای ظرفیت باربری و سختی اولیه‌ای برابر با اتصال چسبی بوده و تقریبا نصف اتصال چسبی سختی دورانی دارد. تغییرمکان کم در اتصال چسبی، شکستی ترد در اتصال ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of the mechanical properties and connections of the composite profiles

نویسندگان [English]

  • mohammad ghajar 1
  • Alireza Rahai 2
  • Mehdi Rafizade 3
1 Civil engineering, Amirkabir university, Tehran,Iran
2 Professor, Department of civil engineering, Amirkabir University of Technology
3 Professor, Department of Polymer Eng. & Color Tech, AmirKabir University, Tehran,Iran.
چکیده [English]

Due to the increasing need of composite materials to achieve desired properties and functions, the use of composite materials in the construction industry is significantly in a growing trend. In this study, it is tried to introduce the structure and variety of FRP composite materials and then to express about the behavior and mechanical properties of FRP composites and how to find these specifications using tensile testing. The important point in using these materials is their connections. It is tried to initially present about bolted and adhesive connection and then by 3 tests of beam to column connection, using bolted, enhanced bolted and adhesive connections, the performance of these connections have been checked. Innovation used in these study is applying enhanced bolted connection provided by beams and columns. By doing these tests can be seen in terms of strength parameters, the bearing capacity of enhanced bolted connection and adhesive joints is approximately equal and to double amount of corner bolted connection can bear the load. Considering initial stiffness of the frame, enhanced bolted and adhesive was about equal and their initial stiffness was five times more than corner bolted connection. In term of the rotational stiffness, adhesive joints that have the most rotational stiffness with 1.75 times more rather than enhanced bolted connection and 8 times of bolted connection. Adhesive joint has much better performance than bolted connection, but with very little shift rather than bolted connection, will be fragmented (brittle fracture). So in bolted connection, it should be used some enhancers to enhance the performance of mechanical performance and in adhesive joints, the adhesion between the fibers in the composite should be increased. One of the ways to increase adhesion between fibers in FRP composites is to use strong resins such as epoxy and also to monitor the proper curing of resins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FRP composites Profiles
  • Fiber
  • Resin
  • Bolt Connections
  • Adhesive Connections