ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی در برابر پوسته‏شدگی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی عمران - پردیش دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله کاربرد توأمان شن و ماسه بازیافتی بتنی در ساخت رویه‏های بتنی بررسی شده است. برای ارزیابی رویه‏های بتنی ساخته‏شده با شن و ماسه بازیافتی بتنی، شن بازیافتی بتنی در نسبت‏های 30 و 50% جایگزین شن طبیعی شد. سپس در طرح‏های دارای 30% و 50% شن بازیافتی بتنی، 20% و 40% ماسه بازیافتی نیز جایگزین ماسه طبیعی شد. مجموعاً 7 طرح اختلاط کلیت این فاز تحقیقاتی را دربر می‏گیرد. برای ارزیابی نمونه‏های بتنی، مشخصه‏های درصد جذب آب، چگالی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی و دوام در برابر پوسته‏شدگی تعیین شدند. در خصوص ارزیابی دوام بتن در برابر پوسته‏شدگی، دو استاندارد ASTM C 672 و MTO LS-412 R17 مورد استفاده واقع شد. نتایج نشان داد که ماسه بازیافتی بتنی تأثیر بسیار بیشتری نسبت به شن بازیافتی بتنی برروی کاهش مقاومت‏های مکانیکی و دوام دارد. همچنین مشخص شد که ارزیابی دوام بتن در برابر پوسته‏شدگی با روش استاندارد MTO LS-412 R17 انطباق بهتری با واقععیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the mechanical properties and deicer salt scaling resistance of recycled aggregate concrete

نویسندگان [English]

  • Milad Aghili Lotf 1
  • Amir Mohammad Ramezanianpour 2
  • Masoud Palassi 1
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
2 Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

A suitable application for recycled concrete aggregate (RCA) is in concrete pavements. In this regards, one of the main concerns is related to the deicer-salt scaling resistance of concrete containing both coarse and fine recycled concrete aggregates (CRCA and FRCA). In this study, two groups of concrete specimens were prepared: (a) mixes containing just CRCA, and (b) mixes containing both CRCA and FRCA. In the first group, coarse natural aggregate was replaced with CRCA at 30% and 50% levels. In the second group, 20% and 40% replacement of natural sand with FRCA was considered in mixes containing 30% and 50% CRCA. The mechanical properties and durability of concrete mixes were examined. Specifically, deicer-salt scaling resistance tests were carried out according to ASTM C 672 and MTO LS-412 R17. All the results showed inferior quality of concrete containing both CRCA and FRCA with respect to concrete containing just CRCA. Similar results were obtained for mixes containing CRCA compared to the reference mix. The findings indicated that the type of solution used for evaluating the deicer salt scaling resistance of concrete samples had no significant impact on the results. However, the results were generally influenced by the size of samples used in the tests as the results obtained from MTO LS412 were more accurate compared to those of ASTM C 672. In fact, it can be concluded that bigger samples seem to report more realistic results, i.e. results that are more in accordance with real conditions. Overall, if concrete is supposed to be used in regions with cold climate where deterioration of concrete due to frost action or deicer salt scaling is of concern, use of concrete made with recycled concrete aggregate is not recommended. This concern becomes more substantial if both fine recycled concrete aggregate and coarse recycled concrete aggregate is considered to be used in concrete pavements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coarse recycled concrete aggregate
  • Fine recycled concrete aggregate
  • mechanical properties
  • Deicer-salt scaling resistance