بررسی تأثیر افزایش دما در خصوصیات مکانیکی و ریزساختار بتن حاوی نانولوله‌ی کربنی چندجداره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار

چکیده

در نوشتار حاضر، به بررسی رفتار پس از حرارت بتن‌های حاوی نانولوله‌ی کربنی چندجداره
پرداخته شده است. بدین منظور، تعدادی نمونه در قالب‌های استوانه‌یی به ابعاد 20\t‌i‌m‌e‌s{10}$
سانتی‌متر حاوی مقادیر ۰\٪، ۰٫۵\٪، ۱\٪، و ۱٫۵\٪ وزنی سیمان نانولوله‌ی کربنی چندجداره ساخته شدند. سپس نمونه‌ها در کوره‌ی الکتریکی تحت دماهای ۲۵، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گرفتند. پس از انجام عملیات حرارتی، آزمایش‌های مقاومت فشاری و کششی بر روی آن‌ها انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش درصد استفاده از نانولوله‌ی کربنی چندجداره در بتن، مقاومت فشاری و کششی تا میزان ۱۳۸\٪ و ۸۸\٪ افزایش می‌یابد. همچنین ظرفیت جذب انرژی و مدول کشسانی تا دو برابر حالتی خواهد بود که از مواد نانو در بتن استفاده نشده است. همچنین بر روی نمونه‌ها، آزمایش S‌E‌M نیز صورت گرفت که نتایج آن گویای پیوند قوی بین ذرات بتن حاوی مواد نانو در دمای اتاق (۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد) و دماهای بالاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات