تحلیل دینامیکی ساختار اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی تحویل شده به روش طراحی-مناقصه-ساخت در کشور

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

طی سالیان اخیر اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی عمومی در کشور با تاخیرات زیاد، کیفیت پایین، اختلافات قراردادی و در نتیجه افزایش هزینه‌ها همراه بوده‌است. از نگاه سیستمی، بسیاری از این مشکلات ریشه در مکانیزم‌های پیچیده ناشی از روابط علت و معلولی بین ارکان مختلف پروژه و تحت تاثیر قوانین و مقررات حاکم بر اجرای این پروژه‌ها، به خصوص قراردادهای همسان تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دارد. در این پژوهش تحلیلی مفهومی از دینامیک مکانیزم‌های اجرایی تحت تاثیر دو قرارداد همسان مورد استفاده در روش تحویل طراحی-مناقصه-ساخت، شامل قرارداد همسان خدمات مشاوره و قراداد همسان پیمانکار ساخت، صورت گرفته است. نشان داده شده‌است که روابط تعریف شده در این قراردادها می‌تواند منشاء بسیاری از مشکلات موجود در روند اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی کشور باشد و اصلاح ساختار اجرایی در نظر گرفته شده برای پروژه‌های عمومی در این قراردادها می‌تواند به مرور زمان به رفع بسیاری از این مشکلات انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing dynamics of Iran’s public construction projects delivered under design-bid-build method

نویسنده [English]

  • Amin Alvanchi
چکیده [English]

Currently, many public construction projects in Iran are facing time delays, cost overruns, and poor quality. Many research efforts have been conducted to identify root-causes of the problems these projects are facing. Most of these research efforts, though, have adopted survey and interview-based methods to investigate the contributing factors. Financial resource shortage, project management weakness and contractual disputes are among the commonly identified contributing factors. In a systemic view to the root causes of problems in public construction projects, projects organization and related regulations can be responsible for the main parts of the root causes. Meanwhile, uniform or standard-form contracts set by Iranian government have major contributions on the structure of the public construction projects organization. Uniform contracts, developed by dedicated groups of experts, save project owners’ time and prevent many possible critical issues from the complexity involved in the public construction projects. However, in-advance development of the uniform contracts poses the risk that any possible shortfall in the uniform contracts can get populated among all public projects implemented across the country. To address this issue in this research a conceptual system dynamics-based analysis approach was adopted. This approach was used to analyze the complex dynamic interactions of different stakeholders formed as results of the pre-determined instructions of uniform contracts in the public construction projects. The main focus of this research is on the dynamics of the public construction projects implemented under the design-bid-build project delivery method. Two uniform contracts commonly used for implementation of the design-bid-build projects in the country, including consulting services and construction services, were investigated. Main causal loops formed as results of current settings of these uniform contracts were extracted and analyzed. As results of this analysis currently assigned roles in these uniform contracts to the public project owners and project designers were challenged and adjustments to the assigned roles were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical and executive system
  • Public projects
  • Dynamic system analysis
  • Design-bid-build method
  • Standard-form contract