بهینه سازی تحلیل پلاستیک قاب های خمشی با ارائه الگوریتم مکان یابی پژواکی دلفین باینری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه و زلزله، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه سازه و زلزله، دانکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

تحلیل سازه‌ها و بالاخص تعیین مود خرابی آن‌ها از نیازهای اساسی در حوزه مهندسی عمران می‌باشد. به دست آوردن این اطلاعات به خصوص در سازه‌های بلندمرتبه فرآیند دشواری است که حتی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی نیز بسیار زمان‌بر می‌باشد. در این تحقیق، الگوریتم جدیدی به نام الگوریتم پژواک دلفین باینری ارائه شده است که با اصلاح الگوریتم پژواک دلفین به دست آمده است. سپس تحلیل پلاستیک قاب‌های خمشی با استفاده از این الگوریتم جدید، بهینه‌سازی شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد روش ارائه شده با دقت و سرعت بسیار بالا نتایج بسیار مطلوبی را ارائه کرده و مود خرابی سازه را نیز به خوبی نمایان می‌سازد. در عین حال اصلاحات صورت گرفته در الگوریتم دلفین، کارکرد جدیدی بر این الگوریتم افزوده است که از این پس می‌تواند برای مسائل باینری قابل استفاده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Plastic Analysis Optimization of Moment Frames by Proposing a New Optimization Algorithm, Binary Dolphin Echolocation

نویسندگان [English]

  • Amir Saedi Daryan 1
  • Soheil Palizi 2
  • Neda Farhoudi 3
1 Faculty of Civil Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Faculty of Civil Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran,Iran
3 Assistant Professor, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The analysis of structures and, in particular, the determination of their failure mode are the basic requirements in the field of civil engineering. Obtaining this information in high-rise structures or structures with complex irregular layouts is a difficult process, which even with the use of specialized computer software is very time-consuming. In this research, a new optimization algorithm, named Binary Dolphin Echolocation Algorithm, is introduced by modification of Dolphin Echolocation Optimization Algorithm. In recent years, meta-heuristic algorithms have been used extensively in engineering optimization problems. This research presents an automated approach to assess plastic loads and failure modes of 2D frames, in which the plastic analysis of moment frames has been optimized using the Binary Dolphin Echolocation Optimization Algorithm. The proposed algorithm is applicable not only in this specific plastic analysis problem, but also it can be extensively used in any binary optimization problems. The method of elementary mechanism combination in plastic analysis of moment frames is based on the creation of the basic collapse mechanisms, which, following their combination, should reach the minimum coefficient of plastic collapse loads. By using virtual work theory, the collapse load factor of each mechanism is achievable. The critical collapse load factor is then the minimum of them among all possible collapse mechanisms. The efficiency of this algorithm is verified using two frame samples with their exact response in the search for minimum load factors and their corresponding collapse mode. Comparison of the results shows that the proposed method provides very good results with high precision and speed and also demonstrates the failure mechanism of the structure. Meanwhile, the modifications made in this method have greatly reduced the volume of calculations. Moreover, applying changes to the Dolphin Echolocation Optimization Algorithm led to the use of this optimization algorithm for binary problems for the first time, which ultimately resulted in a good convergence rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic Analysis
  • Kinematic Theory
  • Braced Frame
  • optimization
  • Genetic Algorithm