مقایسه برآورد هزینه پروژه با روش متداول و مدل پویا و هوشمند بر بستر BIM بر مبنای فهرست بهای ابنیه

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشکده عمران

2 مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

از آن جا که صنعت ساخت در گروه صنایعی است که منابع هنگفتی در آن صرف می‌شود، کاهش زمان و هزینه بسیار مورد توجه در این صنعت می باشد. در سال‌های اخیر روش های متعددی در زمینه کنترل زمان و هزینه پروژه ها ارایه شده، که منجر به ظهور فناوری‌های نوین در این زمینه شده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) از جمله این فناوری‌های نوین در صنعت ساخت است. از ویژگی‌های مهم فناوری BIM رفع تعارضات اطلاعات مرتبط با سازه، معماری و تاسیسات می باشد که مبانی خوبی را برای برآوردهای دقیق پروژه فراهم می سازد که در برآورد سنتی امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله با استفاده از ظرفیت فناوری BIM از طریق برنامه نویسی و اتصال فهرست بها به آن، مدل پویا و هوشمندی برای برآورد هزینه پروژه ارایه می شود و جهت اعتبار سنجی آن با مدلسازی یک ساختمان و سنجش نتایج بدست آمده، برتری مدل ارایه شده نسبت به روش های متداول برآورد هزینه پروژه ها تایید می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Project Cost Estimation with Conventional Method and Dynamic and Smart Model Based on BIM Based on List Price

نویسندگان [English]

  • Eghbal Shakeri 1
  • Sajad Taheri Jebelli 2
1 Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran , Iran
2 Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran , Iran
چکیده [English]

The main reasons for lack of successful completion of projects in accordance with the approved budget and planned schedule are lack of use of project management methodology based on successful experiences, lack of choosing appropriate the best practices, tools and techniques. Perhaps it is safe to say that the project cost is the most important issue in management and evaluation of the project. Project cost should be considered more than any other matter and other topics considered around it and managed. Since the construction industry is in a group of industries with vast resources, reducing the time and cost is very noteworthy in this industry. In recent years, several methods have been developed to control the projects time and cost, which has led to the emergence of new technologies in this field. Building Information Modeling (BIM) is one of these new technologies in the construction industry. Important features of BIM technology are the elimination of conflicts in information related to structures, architectures and facilities, which provides good bases for accurate project cost estimation that are not possible in the traditional estimation. In this paper, using the BIM technology capacity through programming and linking the List Price to it, a dynamic and intelligent model is presented to estimate the project cost (Autodesk Revit software used for modeling and using Autodesk Dynamo software for programming and obtaining project cost estimation, which ultimately enters the outputs in Microsoft Excel software.). The design and the quantitative estimation are also interdependent that with slightest change in the designed model; its quantitative and financial effects can be seen online. To validate it by modeling a building and measuring the results, the superiority of the proposed model Compared to the usual methods of project cost estimates are approved. According to results, the developed model has some capabilities such as increasing the speed and precision of estimation, reducing the deviation from the initial estimation at the end of the project, estimating online with regard to changes (volumes And price).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Building Information Modeling (BIM)"
  • "Building Quantity Take-off"
  • "Project Cost Estimation"
  • "intelligent model"