بررسی عملکرد لرزه‏ای سیستم نوین پیشنهادی دیوار برشی فولادی مرکب از ورق‏‏های صاف و موج‏دار

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 گروه آموزشی سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهر شاهرود،کشور ایران

چکیده

در پژوهش‏های صورت پذیرفته بر روی دیوار برشی فولادی، دو حالت‏ ورق صاف با و بدون سخت‏کننده و ورق فولادی موج‏دار مورد مطالعه قرارگرفته است. با وجود اینکه دیوارهای برشی موج‌دار توانسته‌اند میزان سختی سازه‌ای را به‌طور چشمگیری افزایش دهند اما از نظر پایداری در رفتار لرزه‌ای، مقاومت نهایی و جذب انرژی عملکرد ضعیف-تری نسبت به دیوارهای صافِ سخت‌نشده از خود نشان داده‏اند. در این پژوهش و در راستای بهبود عملکرد این سیستم لرزه‏ای، دیوار برشی فولادی مرکب از ورق‏های صاف و موج‏دار (SSW_C_FCS) توسط مؤلفین پیشنهاد شده است. بدین منظور عملکرد لرزه‏ای دیوارهای برشی فولادی در حالت‌های صافِ سخت‌نشده، موج‌دار و سیستم نوین پیشنهادی مرکب با جهت موج افقی و قائم در شرایط متفاوت از نظر ابعاد قاب و ضخامت ورق جان مورد مقایسه قرار گرفته‏اند. مدل‏های عددی نشان می‌دهند که دیوار برشی مرکب پیشنهادی توانسته است ضعف‌های مربوط به عملکرد لرزه‌ای دیوارهای صاف سخت‌نشده و موج‌دار را به‌خوبی بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Seismic Performance of Newly Proposed Steel Shear Wall Containing Flat and Corrugated Sheets

نویسندگان [English]

  • omid kalantari 1
  • vahid reza kalatjari 2
1 Shahrood Univercity Technology
2 Structural engineering, civil engineering,shahroud university of technology,shahroud,iran
چکیده [English]

Steel shear wall is considered as an effective seismic system due to having various characteristic such as loading capacity, high level of stiffness, ductility and higher level of energy absorption. Most studies focusing on the steel shear walls mainly investigated of stiffened or unstiffened flat steel sheets or corrugated steel sheets. Specific shape and outer stiffness on top of the corrugated steel sheets will create a flat, unstiffened steel shear wall relatively enhancing the limitations of stiffened steel shear walls. It should be mentioned that corrugated steel walls can significantly increase the structures’ stiffness. However they exhibit weaker performance regarding sustainability of seismic behavior, ultimate strength and energy dissipation capacity compared to the unstiffened steel shear walls.

In this study, steel shear walls consisting of flat and corrugated steel sheets (SSW_C_FCS) are proposed to improve the performance of the earthquake resistant system. Therefore, considering the frame dimensions and thickness of steel sheets, the seismic performance of unstiffened and corrugated steel shear walls along with the newly proposed steel shear wall consisting of flat and corrugated sheets with horizontal and vertical waves are compared.

The specimen’ modeling was implemented for a frame containing 3 stories and 1 span considering a real scale under gravity and seismicity loading. The ratio of span’s length to the story’s height was selected as L/h=0/5 , L/h=1 , L/h=1/5 while three different thickness values (1/5,3 and 4/5mm) were chosen for the steel sheet. As for each specimen, all parts of shear walls were separately designed and controlled by international regulations before conducting numerical evaluations to provide ductility conditions considering the importance of steel shear wall as a ductile system.

The results of limited component analysis indicated that the proposed shear wall consisting of both flat and corrugated sheets showed proper sustainability under loading and significantly improved the seismic performance of unstiffen and corrugated flat walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel shear wall consisting of flat and corrugated sheets (SSW_C_FCS)
  • unstiffen steel shear wall
  • corrugated steel shear wall
  • Seismic analysis
  • Limited component analysis