ارزیابی خودکار ریسک سقوط از ارتفاع با استفاده از مدل اطلاعاتی ساختمان و پردازش تصویر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 مهندسی عمران- دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه مهندسی و مدیریت ساخت،دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

آسیب های جانی عوامل پروژه را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین عوامل در ایمنی پروژه برشمرد. روش‌های سنتی مانند استفاده از نظر خبرگان و مستندات حوادث گذشته کارایی پایینی در شناسایی و تعیین میزان خطر ریسک‌های ایمنی داشته و رویکردهای نوین همچون مدل سازی اطلاعات ساختمان پیاده‌سازی فرآیند‌های شناسایی ریسک‌های ایمنی و رتبه‌بندی آن‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. در این پژوهش مدلی جهت شناسایی و معرفی ریسک های ایمنی در پروژه ها معرفی می شود که محرک‌های ایمنی را در نقاط مختلف پروژه شناسایی کرده و رتبه‌بندی می‌کند. تاثیر فاکتور افزایش ارتفاع و جنس سطح زیرین برای ارزیابی خطر سقوط از ارتفاع مورد بررسی قرار گرفته و از مدل اطلاعاتی ساختمان برای مجسم‌سازی نتایج به منظور کاربرد در مدیریت ایمنی پروژه استفاده شده است. اطلاعات ورودی با استفاده از پردازش تصویر فراهم شده‌است که در پایگاه داده به مشخصات المان‌های ساختمانی مرتبط می‌گردند. نتایج حاصل از این پژوهش به منظور پیش‌بینی مخاطرات سقوط از ارتفاع قابل استفاده بوده و قابلیت شناسایی و رتبه‌بندی نقاط حادثه‌خیز را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automated Assessment of Fall Hazard Risk using Building Information Modelling and Image Processing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasoulimanesh 1
  • Hosein Taghaddos 2
  • farzad chokan 3
  • Mostafa Dadashi Haji 1
  • mohammad hossein tamanaeifar 4
1 Construction Engineering and Management, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Construction Engineering and Management, School of Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Construction Engineering and Management, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Statistics of Occupational Safety in all around the world shows that construction industry in many countries such as Iran experiences one of highest accident rates among all industry sectors, therefore safety has a prominent role in construction project progress which is related to injury and fatality rates of the project. Falls from height can be enumerated as a major concern because they contribute to a great part of fatalities in construction projects. Various studies have been conducted to assess the risk and enhance safety on the job site. Because of in efficiency of traditional risk assessment methods (e.g., expert view gathering and documentation of past incidents), novel trends and technologies such as Building Information Modeling (BIM) have been utilized to fulfill the gaps. Automation in the hazard recognition is also utilized in some previous studies to enhance the safety on the job site. This study presents a novel framework to identify and to rank the hazardous areas regarding to the fatal fall hazard risk drivers on construction projects through the execution phase. The developed framework employs a customized Application Programming Interface (API) to identify the probability of falling from the height in each opening area based on the BIM approach. It also makes use of an image processing analytical model to identify the softness of the surface underneath to estimate the impact of the risk factors that can be used in safety planning process. Thus, the developed framework assists the safety managers on the job sites to identify the fall risk factors automatically. The obtained results in a commercial case study indicate that this model is capable of anticipating the fall risk appropriately. Moreover, it was shown that edges of surfaces are more prone to be dangerous in comparison with internal ones and height of fall was the factor most affecting the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fall hazard
  • Building information modeling
  • Safety
  • Risk