ادغام مدل سازی اطلاعات ساختمان و داده های بهنگام سنسور به منظور ارتقای مدیریت تسهیلات ساختمان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی ساختمان های هوشمند، دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 مهندسی عمران- دانشگاه تهران

3 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

10.24200/j30.2020.54331.2633

چکیده

در صنعت ساختمان اکثر توجهات معطوف به مرحله طراحی و ساخت می باشد. در حالی که طولانی ترین و پر هزینه ترین مرحله از دوران حیات پروژه، بهره برداری است. موجود بودن، در دسترس قرار داشتن، به روز رسانی و قابل اعتماد بودن اطلاعات راجع به ساختمان و همچنین وجود ابزار مناسب جهت مدیریت آنها، مسئله ای حیاتی جهت مدیریت کارآمد تسهیلات ساختمان می باشد. در دوران بهره برداری اطلاعات محیطی ساختمان نظیر دما، رطوبت و مقدار گازهای محیطی توسط سنسورها قابل اندازه گیری می باشند. BIM نیز بستر مناسب جهت مدیریت این اطلاعات را فراهم می کند. با ادغام داده های بهنگام سنسور و BIM، زمینه جهت بصری سازی، مانیتور کردن و پردازش سطح عملکرد ساختمان به صورت بهنگام و خودکار فراهم خواهد شد. در نتیجه بازخورد هایی از وضع موجود در اختیار قرار می گیرد که با ارتقای قابلیت های تعمیر و نگهداری و ایمنی، به بهبود سطح عملکرد ساختمان کمک می کند. طرح پیشنهادی در یک ساختمان دو طبقه با کاربری مسکونی مورد اعتبار سنجی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of BIM and Real-Time Sensor Data to Enhance Facility Management

نویسندگان [English]

  • seyed Mojtaba Motaghi Pour 1
  • Hosein Taghaddos 2
  • Ehsan Eshtehardian 3
1 Smart Building, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the construction industry, most of the focus is on the design and construction phase, while the most extended and costly phase of building life cycle is related to the operation of the building. Availability, accessibility, reliability, and updating of building information and the appropriate tools to manage this information is critical in facility management. During operation, real-time information of the building (e.g., temperature, humidity) that reflects the actual condition of the building can be measured by the sensors. Building Information Modeling (BIM) has the capability of integrating different technologies, thus providing a suitable platform for managing such critical information. Sensor data acts as a data repository for the BIM model. The integration of BIM and real-time sensor data provides a powerful platform to visualize, monitor and process building performance levels in a timely and automated manner. Although integrating sensor data and the BIM model has been explored in the previous studies, processing data to enter into the BIM model has been performed with a delay. In this study, visualization, monitoring, and processing data are performed in a timely and automated manner by employing an Application Programming Interface (API) in the context of the BIM. This procedure enhances the efficiency of facility management, emergency management, and maintenance for buildings. Moreover, the developed system provides maintenance information promptly and reduces extra repair work in the building. The developed framework also reduces the need for monitoring maintenance data manually, resulting in reducing the cost of operating the building and increasing the level of performance of the building simultaneously. The framework was validated in a residential building. Sensor data were automatically and timely transferred to a database via a user interface for the sake fo visualization and data monitoring. A customized API code is also utilized to process data and to evaluate the environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling (BIM)
  • Facility Management(FM)
  • Real-Time Data
  • Sensor Data