ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد پوشش‌های پاششی محافظت کننده در مقابل حریق اجرا شده بر روی سازه‌های فولادی در هنگام آتش‌سوزی بعد از زلزله

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی (استادیار)، بخش مهندسی آتش، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی بخش مهندسی آتش/مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 عضو هیات علمی بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی/مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

سازه‌های فولادی در مقابل آتش بسیار آسیب‌پذیر هستند و نیازمند سیستم‌های محافظ حریق می‌باشند. از طرف دیگر، پس از یک زلزله شدید، وقوع آتش‌سوزی، بسیار متحمل است. لذا در این تحقیق، عملکرد یک نوع پوشش محافظ حریق متداول در آتش‌سوزی بعد از زلزله مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برای این منظور، ابتدا چهار ستون فولادی محافظت شده در مقابل حریق تحت بارگذاری جانبی سیکلی قرار گرفتند. در ادامه، این ستون‌ها همراه با دو ستون شاهد، تحت آزمون‌های مقاومت در برابر آتش در کوره قرار گرفتند تا بعد از مقایسه نتایج، میزان آسیب پوشش محافظ حریق تحت زلزله مورد ارزیابی قرار گیرد. از نتایج کیفی و کمی این آزمون‌ها علاوه بر تعیین میزان و نوع خسارت پوشش محافظ حریق تحت زلزله با دو شدت مختلف، مشخص شد که مسلح کردن پوشش محافظ حریق با مش فولادی در محدوده شکل‌گیری مفصل پلاستیک لرزه‌ای، می‌تواند میزان آسیب لرزه‌ای پوشش را به حد قابل قبولی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Performance of Sprayed Fire Resistive Material Applied to Steel Structures during Post-earthquake Fire

نویسندگان [English]

  • Arsalan Kalali 1
  • Saeed Bakhtiyari 2
  • Masoud Jamali Ashtiani 2
  • Soheil Majid Zamani 3
1 Assistant Professor, Fire Engineering Department, Road, Housing & Urban Development Research Center (BHRC), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Fire Engineering Department, Road, Housing & Urban Development Research Center (BHRC)
3 Assistant Professor, Structural Engineering Department, Road, Housing & Urban Development Research Center (BHRC)
چکیده [English]

It is clear that steel structures are severely vulnerable to fire, since the yield strength and the elastic modulus of the steel deceases when the temperature increases that causes a reduction in the load bearing capacity of the steel member. There are different methods for a steel element to reach required fire resistance rating. One of the most current of these methods in the world is the use of spray-applied mineral fire protective coatings. It is obvious that after a severe earthquake, the probability of the occurrence of the fire is high, for example because of the rupture of gas pipes. Unfortunately, there are no sufficient researches and reports on the performance of these coatings during an earthquake. However, we know that during a severe earthquake, the structure of the building will sustain significant deformations that can cause the damage and delamination of the installed fire protective coating. Therefore, in this research, the post-earthquake fire performance of a mineral based spray-applied fire protection coating has been studied. The type of this fire protection coating is cement based. Different application details of this mineral based spray-applied coating including coating thicknesses and reinforcing steel mesh details have been investigated. First, four fire protected steel columns were subjected to cyclic lateral load tests. The type of the connection of these columns was a stiffened extended end-plate moment connection. This connection type is used in special steel moment frames. The thickness of the fire protection coating for steel specimens was determined for a fire resistance rating of three hours. Then, these columns together with two reference columns were subjected to fire resistance tests to make a comparison between results. By using the qualitative and quantitative results of these tests, the type and amount of seismic damage of fire protection coating was determined in earthquakes with two different intensities. Also, it became clear that reinforcing the fire protective coating with a steel mesh in the region of formation of seismic plastic hinge in a steel element can reduce the seismic damage of the coating sufficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel structures
  • Sprayed Mineral Fire Protection Coatings
  • earthquake
  • Fire resistance