بررسی پارامتر‌های مؤثر در اصلاح نشست‌ نامتقارن پی‌ سازه‌های بتنی به روش جکینگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار، دانشکدة فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار، دانشکدة فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

کوی فرشته از جمله مناطقی در شمال شرق شهر تبریز می‌باشد که نشست متقارن و نامتقارن در ساختمان‌های احداث‌ شده در آن به دلایل ژئوتکنیکی و ضعف طراحی ایجاد شده است. اگر نشست سازه از محدوده غیرمجاز آئین‌نامه‌ای فراتر رود، می‌بایست به وسیله عملیات اصلاح نشست، تصحیح گردد. در این مطالعه، تکنیک جکینگ به ‌‌دلیل مزایای آن، به منظور اصلاح‌ نشست سه سازه 8، 6 و 4 طبقه بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، اعمال نیرو توسط جک‌ها تا حدی ادامه پیدا می‌کند که میزان نشست غیر‌یکنواخت پی به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد. شمع‌هایی که در عملیات اصلاح‌نشست برای تأمین نیروی عکس‌العمل جک‌ استفاده می‌گردند، در طول انجام عملیات جک‌زنی دچار جابجایی قائم در خلاف جهت نیروی اعمالی توسط جک‌ها بر پی خواهند شد. بروز این نشست باعث تراکم خاک زیر نوک شمع می‌شود و احتمال جابجایی سازه بعد از اصلاح‌نشست را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Parameters Affecting Rectifying Asymmetric Settlement of Concrete Building Foundations by Jacking Method

نویسندگان [English]

  • ali akbar ehterami 1
  • Hosein Soltani Jigheh 2
  • amir hassan rezaei farei 3
1 Master of Geotechnical Engineering, civil engineering department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Associate Prof, Department of Civil Engineering of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Prof, Department of Civil Engineering of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

TabTabriz, as one of the metropolises of Iran, has a special geotechnical condition. Recently, it has been reported that some of the new structures have been tilted in Freshteh town located in the northwest of Tabriz. The different thicknesses of the first subsurface layer, the high level of ground water and the presence of sand layers between the clay layers are the main reasons for uneven consolidation settlement of buildings in the mentioned area. Residents usually do not feel safe to live in these tilted buildings. However, demolishing and reconstruction of tilted structures is a waste of money, unless there is no other solution. Moreover, the demolishing of valuable historical buildings is out of choice. Thus, restoration processes for tilted structures should be considered and developed. Various methods are used to rectify the tilted structures including compaction grouting, underpinning of the foundation, chemical grouting, jacking, soil extraction technique, and etc. Among different methods of rectifying uneven settlement of structures, in this study, because of some advantages, the jacking technique has been chosen to rectify the tilted reinforced concrete (RC) buildings. This method can be used in dense urban areas and the residents can be stayed in their apartment or office during the most times of rectifying process. Geotechnical finite element software of Midas GTS NX used to numerical modeling and analysis of this direct soil-structure interaction rectifying project. The results of the analyses were verified by data reported in Ma et al. (2008). The force applied by the jacks to rectify the uneven settlement continues to the extent that the two sides of the foundation reach the equal value of vertical displacement, or the uneven settlement of the foundation decreases to the minimum possible amount. Also, the structural elements of the building should be able to withstand the force applied by the jack and do not crack or collapse during the rectification stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RC building
  • Differential settlement
  • Soil-structure interaction
  • Jacking rectification technique