کنترل بهینه سکوی شابلونی تحت ارتعاشات امواج دریا با میراگر جرمی هماهنگ شده فعال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 گروه عمران، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

10.24200/j30.2020.55849.2784

چکیده

سکوهای دریایی از سازه‌های حیاتی کشورهای نفت خیز محسوب می‌شوند که معمولا تحت تاثیر بارهای دینامیکی شدید امواج دریا قرار دارند. بنابراین کنترل ارتعاشات این سازه‌ها برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از خرابی زودرس احتمالی ناشی از خستگی، اهمیت به خصوصی دارد. در این مطالعه به ارزیابی رفتار سکوی نفتی رسالت واقع در خلیج فارس تحت ارتعاشات ناشی از دو موج با دوره بازگشت 50 و 100 سال پرداخته شده و سپس به منظور کنترل این سکو از میراگر جرمی هماهنگ شده غیرفعال و فعال بهره برده شده است. برای محاسبه نیروی کنترل از الگوریتم هوشمند فازی و برای بهینه‌یابی توان عملگر از الگوریتم جستجوی هارمونی استفاده شده است. همچنین اندرکنش بین سازه و سیال، جرم افزوده و اشباع عملگر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب سیستم کنترلی پیشنهاد شده می‌باشد که مقادیر بیشینه و نرم شتاب عرشه سکو را به ترتیب به مقدار20 و 50 درصد در طول زمان کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal control of jacket platform under wave vibration with Active Tuned Mass Damper

نویسندگان [English]

  • Maziar FahimiFarzam 1
  • Seyyed Ali Mousavi Gavgani 2
  • babak Alinejad 3
  • Gebrail BEKDAŞ 4
1 Department of civil engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
4 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Istanbul, Istanbul, Turkey
چکیده [English]

In recent decades, different control strategies (i.e., passive, active, semi active or hybrid) have been extensively employed to suppress the response of offshore structures subjected to dynamic lateral loads Jacket platforms are vital structures for oil-rich countries which are frequently subjected to dynamic harsh sea waves. Therefore, the vibration control of these structures is substantial to increase productivity, safety, serviceability and prevent premature possible fatigue failure. In this study, the behavior of the Ressalat platform located in the Persian Gulf is evaluated under wave loads with two different return periods of 50 and 100 years. A simplified equivalent seven degrees of freedom lumped mass linear model is adopted for the Ressalat platform. In the Persian Gulf, wave loads are the dominant load in designing procedure. Due to the stochastic nature of wave loads, random wave and constrained new-wave theories are utilized in generation of the wave records. Then, Passive Tuned Mass Damper (PTMD) and Active Tuned Mass Damper (ATMD) are employed to suppress the platform vibration, and subsequently, their control performances are compared. Various calculated normalized performance criteria (response of controlled to uncontrolled structure) for passive and active controlled platform, including normalized maximum and root mean square (RMS) of displacement, velocity and acceleration of the deck level are calculated and compared. Modeling and analyzing the uncontrolled and controlled platforms are performed in MATLAB and SIMULINK software. Moreover, the Fuzzy intelligent algorithm with triangular membership function is implemented to calculate the control force, and the Harmony Search Algorithm (HAS) is examined to optimize the actuator power. Also, the Fluid-Structure Interaction (FSI), the effect of added mass due to the accelerated motion of the body in the fluid and the saturation of the actuator are considered. The results show the proposed control system effectiveness by reducing 20% and 50% of the maximum and RMS of the platform deck acceleration respectively over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jacket Platform
  • Active tuned mass damper
  • Harmony Search Algorithm
  • Fluid-Structure Interaction