تحلیل عددی ایمنی قاب خمشی فولادی تحت بارهای دینامیکی لرزه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران دانشگاه قم

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

10.24200/j30.2020.55472.2738

چکیده

بر اساس قضایای بنیادین تحلیل پلاستیک سازه‌ها، افزایش مقاومت یا سختی بخشی از سازه موجب تضعیف آن تحت یک بار استاتیکی مشخص نمی‌گردد. از این نتیجه برای ساده‌سازی مدل‌سازی و طراحی سازه‌ها استفاده‌های فراوانی می‌شود، در عین حال این قضایا تحت بارگذاری دینامیکی و متغیر اثبات نشده‌اند. این پژوهش نتایج قضیه ایمن را به صورت عددی در یک قاب خمشی دوبعدی پنج طبقه فولادی طی تحلیل دینامیکی غیرخطی با 29 شتاب‌نگاشت مختلف بررسی می‌کند. به دلیل این‌که تحت این شرایط مکانیزم یا فروریختگی در سازه رخ نمی‌دهد؛ به جهت اطمینان از ایمنی سازه با تغییر مشخصات اعم از سختی و مقاومت موضعی اعضا در محدوده مشخص، بیش‌ترین تقاضای شکل‌پذیری چرخشی اعضا استخراج گردیده است. در پایان پس از بررسی نتایج، ایمنی سازه موردنظر پس از افزایش موضعی سختی و مقاومت اعضاء، تحت بارهای دینامیکی حفظ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical safety analysis of steel moment frame under seismic dynamic loads

نویسندگان [English]

  • ehsan dehghani 1
  • Zeynab Aryani 2
2 Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

According to the basic theorems of plastic analysis of structures, increasing the strength or stiffness of a part of the structure does not weaken it under a specific static load. This result is widely used to simplify the modeling and design of structures, but these theorems have not been proven under dynamic loading like earthquake excitations. This study applies the results of the safe theorem numerically in a two-dimensional steel moment-frame structure with five stories under nonlinear dynamic analysis with 29 different earthquake ground motion records. Because under transient dynamic loading condition, the mechanism or collapse does not occur in the structure, the safety of the structure is investigated by maximum rotational deformation of the members. By changing the characteristics such as local stiffness and strength of the members in the range of 0.8 to 1.5 times the initial value, the maximum deformation demand of the members has been compared. The results of the dynamic analysis show that with increasing strength, in most cases, the demand for ductility decreases, and with increasing stiffness, in almost all cases, the ductility demand increases. The results of nonlinear static analysis are compared with the nonlinear dynamic analysis in cases where increasing stiffness has increased the ductility demand. From this comparison, it can be concluded that with increasing the stiffness of the members locally, the demand for ductility in the dynamic analysis is less than its corresponding value in static analysis. As a result, it can be said that by increasing the stiffness of the structure, observing the limitations of the codes for the ductility capacity of members and connections, leads to the safety of the structure. Generally, it is concluded that the safety of the structure is not compromised by minor increasing the strength and also minor increasing stiffness of some members of the structure under dynamic loading; if regular limitations of the codes for the ductility capacity have been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safe theorem
  • nonlinear dynamic analysis
  • Resistance
  • Stiffness
  • ductility demand