ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران- دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی پارس

3 کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

4 کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده

پروژه‌های ساخت در حوزه نفت و گاز، نیاز به بودجه سنگین و مدت زمان طولانی دارند. یکی از چالش‌هایی که پروژه‌های نفت و گاز با آن روبرو است، بحث تاخیرات و عدم بهره وری مناسب منابع می‌باشد. اتمام پروژه‌ها با هزینه مشخص و در زمان معلوم، نیازمند برنامه‌ریزی مناسب است تا بتوان پروژه را به موقع به بهره‌برداری رساند. تحقیق پیش‌ رو سعی دارد با استفاده از ابزارهای نوین رایانه‌ای از جمله شبیه‌سازی ساخت، چارچوبی را جهت بهبود برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز معرفی نماید. بررسی اثر تعداد منابع بر روند پروژه، تخمین مدت زمان واقع بینانه پروژه، افزایش بهره‌وری منابع، بررسی دقیق عملیات ساخت و نهایتا کاهش زمان و هزینه پروژه از اهداف این چارچوب است. چارچوب مد نظر در در قالب مطالعه موردی خط لوله انتقال گاز دهگلان به میاندوآب ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improve Planning of Gas Pipeline Construction Projects

نویسندگان [English]

  • Hosein Taghaddos 1
  • Maryam Moazami 2
  • Mehran Mahmoodi 3
  • Ariobarzan Abbasi 4
1 School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. in Project Management & Construction, Pars University
3 M.Sc. in Construction Management, South Tehran Branch, Azad University
4 M.Sc. in Construction Management, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Large-scale industrial or infrastructure construction projects in the oil and gas sector require a heavy budget and a long time to accomplish the project. As construction projects become larger and more complex, newer planning methods are needed. The use of traditional planning methods for project management has not been responsive, and most projects face problems such as widespread delays, cost overruns, rework, wastage, and inadequate resource utilization. One of the challenges of oil and gas projects is the issue of delays and inadequate resource utilization. Traditional planning techniques such as Critical Path Planning or PERT do not meet all linear projects' requirements (e.g., repetitive tasks with particular logics happening in sequence, limited site congestion). Planning for construction projects is often performed in a critical manner. In this way, the impact of resources and machinery is not well understood, and the uncertain nature of construction projects is not applied. In linear projects, similar activities are repeated in different positions. Pipeline construction projects require effective planning to ensure maximum utilization of resources and reduce time outages due to the constant movement of resources and machinery. Completing projects at a specified cost and time requires proper planning that the project can deliver on time. The current research introduces a framework to improve gas pipeline projects' planning using modern computer tools such as Discrete Event Simulation (DED) modeling. This framework aims to examine the impact of the number of resources on the project process, estimate realistic project duration, increase resource productivity, carefully evaluate construction operations, and ultimately reduce project time and cost. This framework would enable project employers and contractors to have more flexibility in planning discussions and increase their supervisory capacity. The framework is presented in the form of a case study of the Dehgolan to Miandoab gas transmission pipeline in the west of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas pipeline؛ Construction
  • Planning؛ Simulation
  • ؛ Linear projects