بررسی آزمایشگاهی کاهش فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل با استفاده از دانه‌های پلی‌استایرنِ منبسط شده (ژئوفوم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

2 استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست - دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از موارد کاربرد ژئوفوم‌ها، استفاده از آن‌ها در پشت دیوارهای حائل به منظور کاهش فشارهای جانبی ناشی از خاکریز بر دیوار است. این مصالح با توجه به داشتن خصوصیات مکانیکی مشابه خاک‌ها و همچنین داشتن خصوصیت فشردگی‌پذیری در ذات خود، می‌توانند باعث کاهش فشار‌های جانبی بر دیوارهای حائل شوند. در این پژوهش از دو نوع ژئوفوم به‌صورت دانه‌ای و صفحه‌ای بین خاکریز و دیوار استفاده شده است. با استفاده از مدل ابزاربندی شده آزمایشگاهی از دیوار حائل، تاثیر استفاده از این مصالح، بین دیوار و خاکریز پشت دیوار بررسی شده است. در این پژوهش مشاهده شد که استفاده از ژئوفوم به‌عنوان مصالح پُر‌کننده بین دیوارهای حائل و خاکریز، به‌علت سختی کم، وزن بسیار کم و فشردگی‌پذیری بیشتری که در مقایسه با خاک‌ها دارند؛ باعث کاهش چشمگیر فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل می‌شود. همچنین مشاهده شد که استفاده از کیسه‌های پُر شده از ژئوفوم‌های دانه‌ای نسبت به استفاده از صفحات ژئوفوم، تاثیر چشمگیرتری در کاهش فشارهای جانبی بر دیوارهای حائل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Reduction of Lateral Pressures on Retaining Walls Using Expanded Polystyrene Granules

نویسندگان [English]

  • Hossein Jamali Paghaleh 1
  • Mojtaba Jahanandish 2
1 Dept. of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University,
2 Prof. Department of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University
چکیده [English]

Expanded Polystyrene (EPS) are commonly used in construction, especially in geotechnical projects, due to their super lightweight and high compressibility. One of the applications of this material is to use them behind the retaining walls to reduce the lateral earth pressures exerted on the wall by the embankment. In this research, two types of EPS in the form of granules and sheets of EPS are used as interface between the embankment and the wall. In order to carry out this research, an instrumented laboratory model of retaining wall has been used and the effect of using these materials as buffer behind retaining wall has been investigated. The assembly includes a 105 28.5 70 cm sand box, a retaining wall model with 28.3 54.2 cm front dimension, a wall-displacement system for driving the wall and a data acquisition system (data logger). The lateral pressures are measured by eight load cells attached to 8 equally spaced wall sections. The approximate relative density of the backfill sand has been 70%. Experiments included cases in which a sheet of EPS-block or stack of small bags filled with granular EPS have been used as a buffer between soil and wall. The results of these two cases have been compared with the case in which the backfill is the sand alone. After measuring the lateral forces in the at-rest state; the active and passive states are created by displacing the wall away or toward the backfill. The lateral stresses can be measured at any state of displacement. The results showed that the use of expanded polystyrene (EPS) behind the retaining wall as an interface material results in significant reduction in lateral pressures. This has been due to very low stiffness of EPS compared to the soil. It was also observed that the use of bags filled with EPS-granules had a greater effect in the reduction of lateral pressures on the retaining wall compared to using sheets of EPS-block.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expanded Polystyrene
  • Geofoam
  • Geosynthetics
  • Reduction of Lateral Pressures
  • Retaining wall