بررسی تاثیر الیاف هیبریدی بر مقاومت الکتریکی و مقاومت دینامیکی بتن در برابر انفجار بتن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

در این پژوهش ده طرح اختلاط با درصدهای مختلف الیاف ساخته شد. بتن الیافی ساخته شده از الیاف فولادی، بارچیپ و ماکروسنتتیک و ترکیب هر یک از الیاف‌ها مختلف تحت بار انفجاری قرار گرفته و میزان خرابی هر نمونه و مقاومت بتن با یک نوع الیاف با الیاف هیبریدی در برابر انفجار به‌صورت آزمایشگاهی و میدانی مورد بررسی قرارگرفت. همچنین مقاومت ویژه الکتریکی بتن الیافی هیبریدی در مقابل جریان الکتریکی مورد ارزیابی قرارگرفته است.. نتایج نشان داد که میزان تخریب بتن با الیاف ماکروسنتتیک در حدود 39 درصد بود که نسبت به سایر نمونه‌ها مقاومت بیشتری در برابر انفجار نشان می‌دهد. همچنین مقاومت الکتریکی بتن با الیاف ماکروسنتتیک نسبت در مقایسه با بتن پایه 7 برابر افزایش نشان داد که در مناطق خورنده با نفوذ بالای یون کلراید به دلیل مقاومت الکتریکی بیشتر و درنتیجه نفوذپذیری کمتر کاربرد ویژه‌ای خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of hybrid fibers against electrical resistance and dynamic resistance against concrete explosion

نویسندگان [English]

  • Reza Khodabakhshi 1
  • Amin Jafarniya 1
  • Mohammad Fayyaz 2
  • Saeed Mohammad 1
1 University of Imam Hussein (AS)
2 Assistant Professor of Imam Hussein University (AS)
چکیده [English]

With the increasing development of concrete structures, properties such as strength and durability of concrete have become particularly important. Therefore, it is necessary to use special concretes and obtain new combinations of them. Ordinary concrete is brittle and frangible, and if rebar is not used, other materials such as fibers should be added to the mixture to remove the brittleness of the concrete. Fiber is used to control cracks in concrete, which in addition to controlling cracks, improves impact resistance, fatigue, shear, bending, as well as energy absorption of concrete. In this research, fiber concrete made of steel, barchip, and macro synthetic fibers and the combination of each fiber with different volume ratio is subjected to explosive load and the failure rate of each sample and the resistance of fiber concrete with hybrid fibers to explosion have been investigated in laboratory and field is. Also, the special electrical resistance of hybrid fiber concrete against the electric current has been evaluated, which can be considered as a measure to evaluate the permeability and parallel absorption of concrete water. The results showed that concrete with macro synthetic fibers showed more explosion resistance than other samples. Also, the electrical resistance of concrete with macro-synthetic fibers has been higher than other samples, which will have special applications in corrosive areas with high penetration of chloride ions due to higher electrical resistance and consequently less permeability. Also, in estimating the cost of fiber performance in concrete, the lowest excess cost of using fibers in concrete was related to the use of 1.5% of the concrete volume of macro synthetic fibers, which due to the low cost of these fibers and its high resistance to electrical resistance and resistance explosive load The use of these fibers in concrete to withstand explosion and electric current has been cost-effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber concrete
  • Steel fibers
  • Barchip fibers
  • Synthetic fibers
  • Explosive