بررسی عملکرد سازه ترکیبی شش طبقه با سیستم قاب خمشی فولادی و متشکل از CLT به عنوان پنلهای افقی و قائم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

محققان اخیرا یکی از مناسب ترین ماده های ساختمانی را پنل های چند لایه متشکل از الوارهای متقاطع چوبی (CLT) معرفی کرده اند. در طرح سازه ترکیبی فولادی-چوبی ارائه شده در این پژوهش، قاب ساختمان فولادی بوده و برای کف ها و دیوارهای برشی سازه از پنل های افقی و قائمCLT استفاده شده است. در این پژوهش جهت بررسی عملکرد سازه ای ساختمان مذکور، یک ساختمان شش طبقه با دو نوع سیستم باربر جانبی شامل الف-سیستم قاب خمشی متوسط فولادی و ب-سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط فولادی و دیواربرشی CLT با نرم‌افزارETABS طراحی شده است. در ادامه، یک قاب ساختمانی از سازه با دو نوع سیستم مذکور با نرم افزار ABAQUS مدل سازی و رفتار قاب با دو نوع سیستم مذکور تحت تحلیل بارافزون مقایسه شده است. در این مطالعه نتیجه گرفته شد درصورت استفاده از پنل های افقی و قائم CLT در سازه با سیستم قاب خمشی فولادی، علاوه بر عملکرد مناسب سازه، وزن ساختمان نیز %22/01 کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Performance of Six-Story Hybrid Structure with Steel Moment Frame System and Consists of CLT as Horizontal and Vertical Panels

نویسندگان [English]

  • Amir hossein Hassani 1
  • Saeed Reza Sabbagh Yazdi 2
1 K.N.TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2 -Professor, Faculty of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology
چکیده [English]

In earthquake areas using structural systems with low weight but resistant materials, the effect of earthquake force is reduced. Also construction and utilization of existing steel and concrete structures are important factors in the production of greenhouse gases and other solid and gaseous wastes. In the last two decades, researchers have introduced CLT(Cross Laminated Timber), a kind of engineered wood Product, as one of the most suitable construction materials for development green building for the future cities. In the design steel-wood hybrid structure presented in this study, steel is used for the frame of the building, and horizontal and vertical CLT panels are used for the floors and shear walls. The lateral load resisting system of hybrid structure in this study is dual system of steel intermediate moment frame and CLT shear wall. In this study, to investigate the structural performance of the above mentioned system, a building of 6 stories with two types of structural systems including: A- Intermediate steel moment frame with concrete composite floor and B- Dual steel intermediate moment frame and CLT shear wall with the floor consists of the CLT horizontal panel, were designed using ETABS software. In the following, a structural frame of each structure with the two types mentioned systems was modeled in ABAQUS software and the behavior of 6 story frame with the two types lateral load resisting system was compared using pushover analysis. By comparing the weight of Structure with the two types of lateral load resisting system, it was concluded that the total weight of the building has decreased %22.01 in the structure with Dual system of steel intermediate moment frame and CLT shear wall, compared to the structure with intermediate steel moment frame system. In this study was concluded that using CLT panels instead of steel and concrete common materials, can to buildings with less greenhouse, environmental and noise pollution for produce materials and build structure, lower energy consumption, less weight, good seismic behavior, fast construction speed, renewable resource capability and flexible design be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CLT(Cross Laminated Timber)
  • Steel-Timber Hybrid Structure
  • steel moment frame
  • CLT Shear Wall
  • Steel-Timber Composite Floor