ارائه چارچوبی برای ارتقاء تعامل ذینفعان با مدل‌ چهاربعدی پروژه‌های خطی با بهره‌گیری از واقعیت افزوده و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

2 مهندسی عمران- دانشگاه تهران

چکیده

برنامه‌ی ‌‌زمان‌بندی پروژه در صنعت ساخت‌وساز باعث دید یکسان بین ذینفعان پروژه می‌شود. به طور سنتی برای مشاهده برنامه‌ی ‌‌زمان‌بندی از اسناد کاغذی استفاده می‌شود و ذینفعان به‌سختی درک عمیقی از آن پیدا می‌کنند. در حال حاضر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) کمک شایانی به ذینفعان پروژه برای پیدا کردن درک عمیق‌تر از برنامه‌ی ‌‌زمان‌بندی پروژه می‌کند. در این تحقیق با ایجاد ارتباط مستقیم بین مدل BIM و مدل واقعیت افزوده (AR) توسط یک پایگاه داده ابری چارچوبی برای ارتقاء تعامل ذینفعان با مدل چهاربعدی پروژه‌ ارائه‌شده است. تفاوت این تحقیق با مطالعات پیشین بررسی و مقایسه مدل چهاربعدی چارچوب پیشنهادی با مدل چهاربعدی BIM در پروژه‌های خطی می‌باشد. این روش در یک مطالعه موردی خط لوله آب پیاده‌سازی شد و بازخورد‌های مثبتی از مصاحبه با تیم مشاور پروژه گرفته شد. همچنین مشخص شد که با رفع موانع موجود این روش می‌تواند به‌عنوان یک روش مناسب برای درک بهتر برنامه‌ی ‌‌زمان‌بندی پروژه مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An integrated framework using Augmented Reality (AR) and Building Information Modeling (BIM) to enhance the stakeholders' interaction in 4d modeling of linear projects

نویسندگان [English]

  • khashayar ghorab 1
  • Hosein Taghaddos 2
1 School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The project schedule is a critical factor to project success in the Architecture, Engineering, and Construction (AEC) industry. An efficient schedule can develop a shared vision (i.e., understanding) among project stakeholders. The traditional construction industry uses paper documents such as Gantt charts to visualize the sequence of construction activities. However, it might be challenging for stakeholders to comprehend the schedule, particularly in large-scale construction projects (e.g., pipeline construction projects). The recent development of 4D modeling schedules (i.e., integration of Gantt charts and the 3D digital model) within the Building Information Modeling (BIM) environment has facilitated a better understanding of the project schedule. However, the process of developing 4D scheduled in large-scale linear projects is still demanding. As smartphones are becoming increasingly popular and widely available, their potential use in the construction industry is emerging. Nowadays, various smartphone applications are employed in the industry; some are equipped with the fascinating feature of Augmented Reality (AR). AR is an emerging technology being actively developed by major corporations (e.g., Google, Microsoft, Apple). Several researchers have studied AR and its potential applications in the AEC industry, including visualization, simulation, communication, collaboration, information modeling, access to information and evaluation, progress monitoring, education, safety, and inspection. This study introduces a hybrid BIM and AR framework to monitor construction schedules and demonstrate linear construction projects' progress. A cloud database (Cloud DB) is used to communicate and share information between BIM and AR. It also provides a more powerful visualized schedule based on the AR technology (comparing to the 4D BIM-based schedule) to facilitate a deep understanding for the stakeholders (e.g., digest and update the project schedule) and enhance the project control. Finally, the developed platform's capabilities are demonstrated successfully by applying it to an actual water pipeline case study. Employing the developed framework by the consultant company demonstrates some advantages of the developed hybrid framework compared to the traditional scheduling approach and 4D BIM schedules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling (BIM)
  • Augmented Reality (AR)
  • 4D Schedule
  • Project Control
  • Water pipeline