ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی سطح مشترک بتن و آسفالت بازیافتی با ژئوسنتتیک با استفاده ازآزمایش برش مستقیم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین

3 عضو هیات علمی/دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

خصوصیات مقاومت برشی سطح تماس مشترک مصالح بازیافتی شامل بتن و آسفالت با ژئوگرید به‌عنوان مصالح خاکریز جایگزین در سازه‌های خاک مسلح با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس بررسی شد. در کنار مصالح بازیافتی مذکور، از یک مصالح طبیعی با مشخصات فیزیکی و دانه بندی تقریبا یکسان با طبقه بندی SW جهت مقایسه استفاده گردید. سه نوع ژئوگرید تک‌سویه، به‌عنوان مسلح کننده مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد این مصالح بازیافتی با زاویه اصطکاک داخلی بیشتر از 40 درجه پتانسیل خوبی برای استفاده در سازه‌های خاک مسلح دارند و می‌توان آنها را با ملاحظاتی به جای مصالح طبیعی استفاده نمود هرچند تفاوت هایی در رفتار برشی دارند. آزمایش‌ها نشان داد مقاومت کششی ژئوگرید تاثیرچندانی بر مقاومت برشی سطح تماس ندارد. درگیری دانه‌ها با ژئوگرید باعث افزایش مقاومت برشی سطح تماس و ضریب اندرکنش شد به طوری که ضریب مقاومت برشی برای مصالح مذکور بزرگ‌تر از یک به دست آمد که نشان‌دهنده اندرکنش قوی بین ژئوگرید و مصالح می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of interface shear strength properties of geosynthetic with Recycled concrete and Asphalt waste by direct shear test

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hassanlourad 1
  • Hossein Heiraty 2
  • Alireza Ardakani 3
1 Imam Khmomeini International University, Faculty of Engineering
2 Imam Khomeini International University of Qazvin
3 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Granular materials are widely used in construction. The cost and environmental impact of supplying natural aggregates forces the construction industry to look for alternative materials for engineering applications.The interface Shear strength properties of recycled construction materials including concrete and asphalt with geogrid as alternative backfill materials in reinforced structures were investigated by using large-scale direct shear test(LDST) apparatus. Also, a comparison were made between the recycled materials and a natural material with the same physical characteristics and grain size. Geosynthetics are mainly used to stabilize and reinforce various types of earth structures such as slopes, retaining walls, bridge abutments and foundations. In these cases, the interaction between soil and geosynthetic has vital role. Three types of single-stranded geogrids were tested as reinforcement. The results showed that reinforcement increases the shear strength and internal friction angle. The tensile strength of geogrids does not have effect on the interface shear strength, as the geogrids do not reach the failure state during shear test. The shear strength coefficient for these materials was greater than one, which indicates a strong interaction between the geogrid and the materials. Recycled materials including concrete and crushed asphalt have good shear strength and can be used as an alternative to natural materials in reinforced soil retaining walls, although their shear behavior is slightly different. In general, due to the involvement of these aggregates with the geogrid, it leads to an increase in the shear strength of the interface of these materials and the geogrid to the materials themselves. The shear behavior of natural materials and concrete changes from a slightly softening behavior to a hardening behavior on the interface, a process that is more severe in the case of asphalt. Also, the volumetric behavior of the interface of natural materials and recycled concrete with geogrid is more extensive than the materials themselves, the opposite is true for asphalt. Recycled asphalt materials have a lower interaction coefficient than natural materials and recycled concrete. This reason could be attributed bitumen coating on recycled asphalt aggregates. In general, recycled concrete and asphalt materials provide the minimum shear strength parameters when reinforced with geogrids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geogrid
  • interface
  • Large direct shear test
  • recycled material
  • reinforced soil structures