ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌ای مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 عضو هیات علمی/دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

به منظور بررسی رفتار بیرون‌کششی استاتیکی و چند‌مرحله‌ای ژئوسل ها در خاک های دانه ای، مطالعه‌ای آزمایشگاهی به وسیله دستگاه بیرون‌کشش بزرگ مقیاس انجام گرفت. آزمایش‌های بیرون‌کششی سرعت ثابت و چند مرحله‌ای به ترتیب برای بررسی رفتار استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی ژئوسل مدفون در خاک های دانه‌ای ترتیب داده شد. مقاومت بیرون کشش نهایی بدست آمده از آزمایش بیرون کشش شامل مولفه های متفاوتی می باشد که هر یک از این مولفه ها توسط یک روش تئوری محاسبه گردید. در نهایت مشاهده شد که رفتار بار بیرون کشش – جابه‌جایی ژئوسل ها به صورت سخت شونده بود که مقدار آن وابسته به مولفه مقاومت پاسیو و اصطکاکی بسیج شده است. همچنین مقاومت بیرون کشش نهایی پساسیکلی بدلیل شکسته یا ضعیف شدن برخی از قفل و بست بین دانه های مصالح پرکننده و خاک اطراف در هنگام حرکت رفت و برگشتی فاز سیکلی، کمتر از مقاومت نهایی استاتیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation on the static and multistage geocell pullout behavior in coarse grained soil

نویسندگان [English]

  • Ali Namaei-kohal 1
  • Alireza Ardakani 2
  • Mahmoud Hassanlourad 3
1 Department of civil engineering of imam khomeini international unviersity
2 Imam Khomeini International University
3 Imam Khmomeini International University, Faculty of Engineering
چکیده [English]

Geocell mattresses are one type of three-dimensional honeycomb soil reinforcement that is manufactured from polyethylene sheets using ultrasonically welded joints. As this type of geosynthetics is commonly used to stabilize geotechnical problems in which the pullout failure is likely to occur. The present study has been conducted to evaluate the pullout behavior of a geocell by considering the effect of soil grain size. A series of 18 monotonic and 24 multistage geocell pullout tests were performed in sandy and gravely soil. The obtained geocell pullout loads were divided in to two components; Passive and frictional resistance. A previous made theoretical approach was used to measure the mobilized frictional and passive resistance components to evaluate the contribution of each mechanism. The results obtained from monotonic geocell pullout tests showed that the geocells showed hardening pullout behavior and the pullout failure occurred when the geocell material did not have any more pullout capacity to resist external load. Increases in the geocell height and soil grain size had significant effects on the passive component and it was seen that the contribution of geocell height developed passive resistance higher than the soil grain size. Furthermore, the multistage tests results indicated that, for removal of the geocell, the ultimate post-cyclic pullout load was less than the monotonic pullout load. This was the result of a reciprocating motion from loading caused by the interlock between the geocell infill soil and the surrounding material, which weakened and broke during the cyclic phase. As the coarseness of the soil increased, the interfacial strength increased. The theoretical approach didn’t discriminate the passive component between monotonic and multistage tests and the obtained passive resistance values were the same in these calculations, however, the cyclic loading could affect this component. Also, the soil particle size had a significant effect on the cumulative displacement during the cyclic phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geocell
  • Pullout behavior
  • Coarse grained soil
  • Static test
  • Dynamic test