نویسنده = امیرشاه کرمی، سیدعبدالعظیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی اندرکنش زمین و شالوده‌های بزرگ با در نظر گرفتن اثرات ابعاد شالوده

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 95-102

جهانگیر خزائی؛ سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی