نویسنده = تاجریان، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. سینتیک واکنش گوگردزدایی عمیق هیدروژنی برای برش نفتی گازوئیل

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 47-53

سعید شکری؛ مرتضی تاجریان؛ مهدی محمدی؛ حمید گنجی؛ اشرف دهقانی؛ هومن جواهری زاده