نویسنده = حاجتی مدارایی، عطاله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جایگزینی سیمان و سنگدانه با لاستیک در مقاومت فشاری و دوام‌بتن‌های متداول

دوره 23، شماره 40.1، زمستان 1386، صفحه 51-59

مرتضی خرمی؛ عطاله حاجتی مدارایی؛ چنگیز دهقانیان