نویسنده = پهلوان زاده، حسن
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، بهار 1387، صفحه 33-39

حسن پهلوان زاده؛ حسن محسنی


2. تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، بهار 1387، صفحه 13-19

علیرضا رحیمی؛ حسن پهلوان زاده