نویسنده = بخشعلی پور، علی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد

دوره 24، شماره 42، بهار 1387، صفحه 59-65

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی ممقانی؛ علی بخشعلی پور