نویسنده = اخوان بهابادی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 93-98

محمدعلی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمدپور