نویسنده = افشین همت‌یار، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حساسیت سیستم پیش خور برای خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های مایکروویو نسبت به خطای دامنه و فاز اجزای آن 

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 103-108

علی محمد افشین همت‌یار؛ فروهر فرزانه