نویسنده = برقعی، سیدمحمود
تعداد مقالات: 1
1. الگو‌های جریان دوفازی آب و هوا در تونل‌های آب بر افقی و با شیب کم

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 13-21

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدمحمود برقعی؛ محمد حسن سعیدی