نویسنده = امیرشاه‌کرمی، سیدعبدالعظیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش"

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 45-53

هومن شبیری؛ احمد فهیمی‌فر؛ سیدعبدالعظیم امیرشاه‌کرمی