نویسنده = پشنگ‌پیشه، یداله
تعداد مقالات: 1
1. روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه‌ی آب - خاک برای خاک‌های چسبنده

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 77-83

یداله پشنگ‌پیشه؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ نوید گنجیان