نویسنده = آقا‌زاده، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 31-40

جمشید آقا‌زاده؛ فاطمه میرزایی؛ علیرضا سبا