نویسنده = حاتمی، شهاب‌الدین
تعداد مقالات: 1
1. اثر میراگر‌های لزج مایع در طراحی و بهسازی ساختمان‌های بتن آرمه تحت زلزله

دوره 19، شماره 23، بهار 1382، صفحه 24-38

ابوالحسن وفائی؛ شهاب‌الدین حاتمی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ مهیار جاویدروزی