نویسنده = امیر شاکرمی، سیدعبدالعظیم
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فشار شکست هیدرولیکی خاک با استفاده از سلول پیشرفته تحکیم

دوره 19، شماره 23، بهار 1382، صفحه 53-60

علی قنبری؛ اسماعیل افلاکی؛ سیدعبدالعظیم امیر شاکرمی