نویسنده = آراستی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جذابیت پیل سوختی در مقایسه با سایر فناوری‌های قابل استفاده در صنعت خودرو کشور

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 49-57

محمدرضا آراستی؛ همایون معدل