نویسنده = جعفر‌پور، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت؛ مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تابستان 1378، صفحه 41-50

محمود مصطفوی؛ خسرو جعفر‌پور