نویسنده = توفیق، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 1
1. انتقال تکنولوژی چالش‌ها و تنگنا‌ها

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 30-33

علی‌اصغر توفیق