نویسنده = اصفهانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 55-64

سید محسن پیرایش؛ محمدرضا اصفهانی