نویسنده = حاجی علیلوی بناب، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 93-101

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حبیب آذرنیا شاهگلی؛ محمدحسین محصل