نویسنده = حاجیانی بوشهریان، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه ای آلوده به نفت خام و نفت گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j30.2019.52129.2456

علیرضا جوکار؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


2. بررسی تجربی اثر آلاینده های نفتی در سختی خاک های ماسه یی (مطالعه موردی: ماسه ی انزلی)

دوره 34.2، شماره 4.1، زمستان 1397، صفحه 47-54

10.24200/j30.2019.1430

ایمان طالب زاده؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


3. بررسی رفتار تنش ـ اتساعی ماسه‌ی انزلی

دوره 31.2، شماره 1.2، بهار 1394، صفحه 13-20

علیرضا حاجیانی بوشهریان؛ مهدی ویس کرمی؛ علیرضا وثوقی؛ مقداد حمیدزاده