نویسنده = اشتهاردیان، احسان اله
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل شبکه ی عصبی کوهونن جهت مشخص کردن سهم هر یک از عوامل درگیر در تأخیرات (مطالعه موردی: آزاد راه تهران - شمال)

دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 105-116

10.24200/j30.2018.1423

احسان اله اشتهاردیان؛ پروانه شاهسوند؛ ملیحه معززی فرهادی فر