نویسنده = افشار، عبدالله
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 59-62

عبدالله افشار؛ مهدی یاری؛ بهرنگ راسخ


2. بررسی تاثیر پارامتر‌های مختلف آبکاری بر ساختار و شکل پوشش‌هاب قلع

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 33-39

عبدالله افشار؛ مهدی یاری


3. ساخت آند‌های منیزیمی و کاربرد آن در حفاظت کاتدی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 50-56

عبدالله افشار