نویسنده = جهان اندیش، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر شعاع انحناء شیروانی‌های خاکی ماسه‌یی محدب در پلان در ظرفیت باربری پی‌های واقع بر آن‌ها

دوره 31.2، شماره 2.2، تابستان 1394، صفحه 47-55

داود اذان؛ مجتبی جهان اندیش؛ ارسلان قهرمانی