نویسنده = احسان، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، زمستان 1388، صفحه 47-56

علی رضا غفوری؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مهدی احسان


2. بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 3-7

مهدی احسان؛ نصرالله پوزش