نویسنده = پیشوایی، سیدمحمودرضا
تعداد مقالات: 1
1. حل عددی معادله‌ی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تک‌فاز با روش اجزاء گرین

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 41-45

ابراهیم بی نیاز دلیجانی؛ سیدمحمودرضا پیشوایی