نویسنده = بهبهانی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عددی پارامترهای شکست ترک‌ انعکاسی در روسازی آسفالتی تحت بار ترافیکی

دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 123-130

محمدرضا محمدعلیها؛ حمید بهبهانی؛ مجید جبالبارزی


2. بررسی مقاومت شکست مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده با استفاده از آزمایش نیم‌دیسک تحت بار خمشی

دوره 31.2، شماره 3.1، پاییز 1394، صفحه 129-135

حمید بهبهانی؛ محمدرضا محمدعلیها؛ سمیه آقاجانی شهریور؛ حسن آسایش زارچی