نویسنده = آقامیری، سیدفؤاد
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 25-33

سیدفؤاد آقامیری؛ سیدحامد صدرائی