نویسنده = جهانگیر، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل لرزه‌یی سپر مهارشده با پای مفصلی در خاک دانه‌یی به‌روش شبه‌استاتیکی

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 39-46

محمد حسین جهانگیر؛ سیدناصر مقدس تفرشی