نویسنده = برگی، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و ویولت‌ها

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 79-88

خسرو برگی؛ علی کاوه؛ کارو لوکس؛ حسین رحامی