نویسنده = ارجمندی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش گیاه‌پالائی در پالایش سزیم پایدار از محلول‌ها

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 89-97

مهدی برقعی؛ رکسانا موگوئی؛ رضا ارجمندی؛ منوچهر وثوقی؛ گلناز تجدد